Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Zavarovalnica Wiener Städtische zvišuje dobiček z dvomestnim porastom

28 Apr

Zavarovalnica Wiener Städtische zvišuje dobiček z dvomestnim porastom

Zavarovalnica Wiener Städtische se ozira na razveseljiv rezultat poslovnega leta 2013. Dobiček pred obdavčitvijo se je zvišal za 10,2 odstotka na 238,8 mio. evrov. „Kljub še naprej ne najbolj enostavni gospodarski situaciji kaže soliden rezultat trajno zdravo rast našega podjetja in potrjuje našo stabilnost tudi v času velikih izzivov“, pojasnjuje mag. Robert Lasshofer, generalni direktor zavarovalnice Wiener Städtische.

Zavarovalnica Wiener Städtische je leta 2013 ustvarila okoli 2,25 milijarde evrov skupnega obsega premij, s čimer ohranja tržni delež v višini 13,5 odstotka (začasni rezultati). Okoli 1,7 milijarde evrov je bilo skupno izplačanih za zavarovalnine.

Rast premij v segmentu premoženjskih zavarovanj in pri zdravstvenih zavarovanjih

Pozitivni razvoj beležimo tako v segmentu premoženjskih zavarovanj, kot tudi na področju zdravstvenih zavarovanj. V primerjavi z lani je uspelo podjetju obseg premij na področju zdravstvenih zavarovanj zvišati za 2,3 odstotkov na 351,1 milijona evrov.

V segmentu premoženjskih zavarovanj se je tudi leta 2013 nadaljeval trend rasti iz preteklih let. Obseg premij se je tako povečal na 1,1 mrd. evrov (za 3,2 odstotka). Na področju avtomobilskih zavarovanj (340,1 mio. evrov) je rast prihodkov iz naslova premij v višini 3,2 odstotka nad povprečjem trga.

Skupno je bilo v segmentu premoženjskih zavarovanj izplačanih 686,4 mio. evrov zavarovalnin, zgolj za škode zaradi neurij oz. poplav poleti za 10,7 odstotka več kot leta 2012.

Kljub škodi zaradi poplav – kombinirano razmerje izboljšano

Izredne poplave maja in junija 2013 so povzročile več kot 4000 škodnih primerov v obsegu okoli 43 milijonov evrov, ki jih je zavarovalnica Wiener Städtische izplačala sovjim zavarovalcem. Kljub temu se je kombinirano razmerje s 93,9 (2012: 95,4) odstotka občutno izboljšalo. „To dokazuje, kako stroškovno učinkovito deluje zavarovalnica Wiener Städtische“, poudarja mag. Lasshofer.

Izziv življenjsko zavarovanje

V segmentu življenjskih zavarovanj je bilo leta 2013 ustvarjenih okoli 758 milijonov evrov premij, kar ustreza padcu v višini 6,3 odstotka. „Ta rezultat je treba povezati z ročnostjo pri pogodbah z enkratnim vplačilom, ki jo je podaljšal zakonodajalec“, je pojasnil Lasshofer. „Potem ko je bilo najkrajše obdobje vezave za stranke, stare več kot 50 let, ponovno skrajšano na 10 let, računamo letos na tem področju ponovno z občutno rastjo.“

S 1. marcem 2014 se je najkrajše davčno obdobje vezave pri zavarovanjih z enkratnim vplačilom pri strankah, starih več kot 50 let, ponovno skrajšalo na 10 let. Takoj s pričetkom veljavnosti te nove ureditve lahko stranke zavarovalnice Wiener Städtische, starejše od 50 let – glede na želeno podaljšanje – sklenejo klasično ali naložbeno življenjsko zavarovanje z izplačilom kapitala ali rente z desetletno ročnostjo v obliki enkratnega vplačila in tako pridobijo zaradi privlačnih donosov in te davčne ugodnosti. Zanimanje je veliko, tako beležijo v zavarovalnici Wiener Städtische v nekaj tednih na tem področju že občuten porast.

Obeti

Zavarovalnica Wiener Städtische je v prvih mesecih tekočega poslovnega leta na dobri poti. „V prvem četrtletju smo tako na področju premoženjskih, življenjskih kot tudi zdravstvenih zavarovanj zabeležili razveseljive poraste“, pravi generalni direktor zavarovalnice Wiener Städtische. Spričo aktualnih impulzov – skrajšanje obdobja vezave pri enkratnih vplačilih in reforma varčevalnih življenjskih zavarovanj – lahko pri življenjskih zavarovanjih pričakujemo spremembo trenda.

Nov pokojninski račun

Zavarovalnica Wiener Städtische izhaja iz tega, da se bo z uvedbo novega pokojninskega računa oblikovala večja osveščenost glede pokojninske vrzeli– razlika med zadnjo plačo in državno pokojnino. Za mnoge bo to streznitev, saj bo ta vrzel zaradi zakonske pokojninske reforme zadnjih let mnogo večja, kot jo mnogi poznajo od svojih staršev in starih staršev. Od 1000 vprašanih Avstrijk in Avstrijcev (anketo je naročila Wiener Städtische) jih je več kot 70 % spoznalo, da bo treba dodatno poskrbeti za zavarovanje v prihodnosti.

Tako se v ospredje postavlja ciljno in pravočasno varčevalno življenjsko zavarovanje. Robert Lasshofer: „Vsaka Avstrijka in vsak Avstrijec ima tako možnost, da ima vpogled v svojo prihodnjo višino pokojnine in lahko pravočasno poskrbi, da do morebitne vrzeli v pokojnini ne bo prišlo.“

Novo varčevalno življenjsko zavarovanje s subvencionirano premijo

Zavarovalnica Wiener Städtische je reformo pokojninskega zakona lani izkoristila tudi za to, da ta produkt oblikuje še privlačneje: tako lahko stranke izbirajo med tremi različicami (poudarek na varnosti, poudarek na rasti in poudarek na tveganju) in s tem same določijo, v kolikšni meri želijo izkoristiti razvoj kapitalskih trgov, vse to pa z zagotovljenim jamstvom kapitala in mnogimi davčnimi ugodnostmi.

Poleg tega je pokojninsko zavarovanje zavarovalnice Wiener Städtische izredno pregleden, privlačen in varen produkt: zakonodajalec zagotavlja, da bodo državne subvencije deležni le takšni produkti varčevalnih življenjskih zavarovanj, ki so posebej pregledni in predstavljajo izredno privlačen model varčevanja za dodatno pokojnino.

Povečanje števila sodelavcev prodaji

Zavarovalnica Wiener Städtische zaposluje 3500 sodelavcev in trenutno 142 vajencev. „Rasti želimo tudi v notranji prodajni mreži. Še naprej bomo krepili koncept regionalne prisotnosti s skoraj 2000 svetovalci, z devetimi deželnimi direkcijami in s 140 poslovalnicami“, pojasnjuje Lasshofer ohranitev regionalnega koncepta.

Zavarovalnica WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group je v Avstriji prisotna v devetih deželnih direkcijah, 140 poslovalnicah in s skoraj 3.500 sodelavci. V Avstriji trenutno skrbijo za 1,3 milijona strank. Prav tako ima podjetje svoji podružnici v Sloveniji in Italiji. Zavarovalnica WIENER STÄDTISCHE je inovativen in zanesljiv partner za vse potrebe svojih strank tako v zasebnem življenju kot tudi na področju obrti in industrije.

Zavarovalnica WIENER STÄDTISCHE je največja samostojna družba mednarodne zavarovalne skupine VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) s sedežem na Dunaju.

Za dodatna vprašanja kontaktirajte:

VIENNA INSURANCE GROUP
Public Relations
Schottenring 30
1010 Dunaj

mag. Christian Kreuzer – vodja
Tel.: +43/0/50 350-21336 – Elektronski naslov: c.kreuzer@staedtische.co.at

Marion Ribarits
Tel.: +43/0/50 350-21049 – Elektronski naslov: m.ribarits@staedtische.co.at

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.