Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani v letu 2013

19 Maj

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani v letu 2013

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani v letu 2013

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, je v letu 2013 zbrala za 24,4 milijona evrov obračunanih premij, kar je za 5% več kot v letu 2012. To povečanje nas uvršča med redke zavarovalnice v Sloveniji, ki kljub krizi povečujejo obseg premij. Ta je na celotnem trgu (po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja) skupno padla za 1,3%.

Podružnica Wiener Städtische je ponovno dosegla pozitiven poslovni izid pred davki, tokrat v doslej najvišjem znesku 6,4 milijona evrov.

Rast premij življenjskih zavarovanj za 1.6%

Z deležem premij v višini 65% že od začetka poslovanja Wiener Städtische zavarovalnice v letu 2004 prevladujejo življenjska zavarovanja. Ta so v primerjavi z letom 2012 zrasla za 1,6% na 15,9 milijona evrov. Ta dosežek je ob zmanjšanju premije življenjskih zavarovanj na trgu za 7,4% še posebno pomemben.

»Kljub neugodnim razmeram na trgu življenjskih zavarovanj v Sloveniji ohranjamo pri Wiener Städtische zavarovalnici zelo zadovoljivo rast življenjskih zavarovanj. To nam uspeva zaradi naše uveljavitve na Slovenskem zavarovalnem trgu kot kakovostnega ponudnika storitev zavarovanj, ki mu stranke zaupajo svoje dolgoročne prihranke in naložbe za dodatno pokojnino. Prepričali smo s svojo ponudbo kakovostnih in raznovrstnih zavarovanj za primer smrti, smrti in doživetja, rentnih in naložbenih življenjskih zavarovanj. Med osebnimi zavarovanji so posebno dobro rast dosegla nezgodna zavarovanja, ki so v primerjavi z letom prej prinesla za 22% višje obračunane premije. Zelo zadovoljni smo tudi s pozitivnim izidom življenjskih zavarovanj pred davki v letu 2013, ki znaša 4,6 milijona evrov«, pojasnjuje poslovanje na področju življenjskih zavarovanj v letu 2013 mag. Tomo MrĎen, direktor Ljubljanske podružnice Wiener Städtische zavarovalnice.

Med življenjskimi zavarovanji, ki jih ponuja Wiener Städtische zavarovalnica je zelo priljubljeno klasično življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, ki vključuje nekaj zelo pomembnih dodatnih zavarovanj. Najbolj iskana so dodatna zavarovanja za nezgodno rento in hude bolezni. Že nekaj let beležimo tudi povečanje povpraševanja pri pokojninskih zavarovanjih z zajamčeno rento. Ta so najprimernejša za varčevanja za dodatno pokojnino, ki ob upokojitvi zapolni pokojninsko vrzel. Rentna zavarovanja Wiener Städtiche zavarovalnice so varna dolgoročna naložba v dodatno pokojnino z nadpovprečno čisto donosnostjo v primerjavi z drugimi manj tveganimi naložbami.

Porast premij premoženjskih zavarovanj za 12%

Premije premoženjskih zavarovanj so v letu 2013 porasle za 12 % v primerjavi z letom 2012 in znašajo 8,6 mio. evrov. Tudi pri premoženjskih zavarovanjih je podružnica Wiener Städtische med najhitreje rastočimi zavarovalnicami na trgu, ki je pri premoženjskih zavarovanjih nazadoval za 2,2%. Večji del premoženjskih zavarovanj pri Wiener Städtische zavarovalnici sestavljajo zavarovanja hiš in stanovanjske opreme, paketno zavarovanje malih in srednjih podjetij ter zavarovanja večjih podjetij. Čisti odhodki za škode so v letu 2013 znašali 3,7 mio. evrov in so bili za 24% višji kot v letu 2012. Poslovni izid pred davki premoženjskih zavarovanj je tudi v letu 2013 pozitiven in je znašal zelo zadovoljivih 1,9 milijona evrov. Kombinirano razmerje premoženjskih zavarovanj podružnice (vsota škodnega in stroškovnega razmerja) je v letu 2013 znašalo 78%.

„Posebno vesel sem rasti števila strank, ki nam zaupajo zavarovnaje svojega doma. Naše zavarovanje hiš in stanovanjske opreme je najbolj sodoben in fleksibilen zavarovalni produkt na Slovenskem trgu. Rast obračunanih premij v višini skoraj 5 % v tem segmentu kaže, da ta naš prilagodljivi produkt zagotavlja najboljše kritje za vsakega posameznika, v skladu z njegovimi potrebami in vedno več strank prepoznava to prednost,“ je mag. Thomas Schmidtmeier, direktor Wiener Stadtische zavarovalnice, podružnice v Ljubljani, komentiral lanske rezultate na področju premoženjskih zavarovanj.

Vienna Insurance Group (VIG) s sedežem na Dunaju, ki je najboljše ocenjena družba v vodilnem indeksu Dunajske borze, ATX, je ena vodilnih zavarovalnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi. Poleg osnovnega trga v Avstriji je Vienna Insurance Group z različnimi zavarovalnimi udeležbami prisotna v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Nemčiji, Estoniji, Gruziji, na Hrvaškem, v Latviji, Liechtensteinu, Litvi, Makedoniji, na Poljskem, v Romuniji, Rusiji, Srbiji, na Slovaškem, v Republiki Češki, Turčiji, na Madžarskem, v Ukrajini in Belorusiji. Poleg tega ima Zavarovalnica Wiener Städtische tudi podružnici v Sloveniji in Italiji, zavarovalnica Donau Versicherung pa v Italiji. Na avstrijskem trgu je skupina Vienna Insurance Group (VIG) navzoča z družbami Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung in Sparkassen Versicherung.

Za dodatne informacije smo vam na voljo:
WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA
PODRUŽNICA V LJUBLJANI

Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana
Karin Tramte
+386 1 300 17 00
Karin.tramte@wienerstaedtische.si

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.