Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Dokument s ključnimi informacijami

Ta dokument s ključnimi informacijami zajema bistvene informacije o tem naložbenem produktu. Dokument ni tržno gradivo. Te informacije so  predpisane z zakonom, da se lahko seznanite z naravo, tveganji, stroški in možnimi dobički in izgubami pri tem produktu. Prav tako vam lahko pomagajo pri primerjavi z drugimi produkti.

Dokument s ključnimi informacijami (KID) za naložbeno življenjsko zavarovanje UFOS PREMIUM