Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Wiener Städtische zavarovalnica v Sloveniji

ZANESLJIVO OBVLADUJEMO VAŠE SKRBI

 

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani je bila ustanovljena avgusta leta 2004, poslovati pa je začela novembra istega leta. Zaradi svoje finančne moči in stabilnosti vam nudimo visoko varnost. Zagotavljamo jo s kapitalom in ustreznimi naložbami, tudi v primeru največjih katastrof.

Vodilna mednarodna bonitetna hiša Standard & Poor’s (S&P) je leta 2005 izboljšala oceno dolgoročnega tveganja in finančne moči zavarovalnice Wiener Städtische z A na A+. Trenutno je WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP edina zavarovalnica s temi odličnimi ocenami tako v Sloveniji kot v Avstriji ter številnih drugih državah, v katerih je navzoča.

Naš cilj je postati ena izmed petih najmočnejših zavarovalnic v vseh državah, v katerih smo dejavni.

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani sklepa vse vrste življenjskih in premoženjskih zavarovanj, razen zavarovanj motornih vozil in kreditnih zavarovanj.

Naše poslanstvo je s sodobnimi kakovostnimi in inovativnimi zavarovalnimi produkti zagotoviti strankam finančno varnost in stabilnost ter jih zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo njihovo življenje in premoženje. Prizadevamo si kakovostno opravljati zavarovalne posle, posebno pri reševanju škod.