Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Ponudba za kolektivno nezgodno zavarovanje članov Odvetniške zbornice Slovenije

Spoštovani člani odvetniške zbornice!

Vabimo vse člane Odvetniške zbornice, ki se še niste odločili za sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja, da od 01. avgusta 2018, pristopite h kolektivnem nezgodnem zavarovanju.

Na zavarovalnici Wiener Städtische se zavedamo, da se nezgode ne zgodijo samo ljudem, ki so izpostavljeni nevarnostim, temveč smo jim v vsakdanjem življenju izpostavljeni vsi. Zato moramo sami poskrbeti, da še pravočasno preprečimo finančne posledice morebitne nezgode.

Kolektivno nezgodno zavarovanje zavarovalnice Wiener Städtische nudi 24 urno zavarovalno kritje (doma, v tujini, pri delu ali na dopustu) za obdobje 5 let od 01.08.2018 do 01.08.2023.

Za vas smo pripravili naslednje kombinacije zavarovalnih vsot in premij:

Komb. Zavarovalna vsota za smrt zaradi nezgode Zavarovalna vsota za trajno invalidnost (progresija 50/200) Zavarovalna vsota pri 100% invalidnosti Dnevno nado-
mestilo
Doživ-
ljenjska mesečna nezgodna renta
Bolnišnični dan Letna premija na osebo
A 20.000 € 40.000€ 80.000 € 29,50 €
B 20.000 € 40.000€ 80.000 € 250 € 10 € 64,20 €
C 20.000 € 40.000 € 80.000 € 10 € 10 € 92,70 €
D 40.000 € 80.000 € 160.000 € 500 € 110,00 €
E 40.000 € 80.000 € 160.000 € 12 € 350 € 160,00 €
F 40.000 € 80.000 € 160.000 € 25 € 500 € 10 € 255,00 €

V premiji je zajet 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov.

Kako pristopiti h kolektivnemu nezgodnemu zavarovanju zavarovalnice Wiener Städtische

H kolektivnemu nezgodnemu zavarovanju odvetnikov lahko pristopijo:

 • Člani ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE (odvetnik in pri njemu zaposleni odvetnik-i)
 • Zakonec zavarovanega člana OZS (odvetnika ali pri njemu zaposlenega odvetnika)
 • Njegovi otroci starejši od 14 let
 • Odvetniški kandidati in pripravniki
 • Zaposleni delavci v odvetniških pisarnah in zaposleni v ODVETNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE

Vsak izmed zavarovancev je lahko zavarovan le po eni kombinaciji zavarovanja.

Osebe, ki se vključijo v zavarovanje, ne smejo biti mlajše od 14 in starejše od 75 let.

Zavarovalno kritje v primeru nastanka zavarovalnega primera

V primeru nastanka zavarovalnega primera zavarovalnica Wiener Städtische izplača:

 • dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl.
 • dogovorjeno zavarovalno vsoto za trajno invalidnost, če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100% invalid oziroma odstotek zavarovalne vsote za invalidnost, ki ustreza odstotku delne invalidnosti, če je zavarovanec zaradi nezgode postal delni invalid.
  Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti med 51% in 90% se izplačilo zavarovalnine podvoji, v primeru 91% invalidnosti ali več pa se izplača 200% zavarovalne vsote.
 • dogovorjeno dnevno nadomestilo, za čas trajanja popolne delovne nezmožnosti opravljanja poklica zavarovanca, za najdlje 365 dni v obdobju dveh let od dneva nezgode, brez karence.
 • doživljenjsko mesečno nezgodno rento, ko nezgoda povzroči trajno invalidnost, ki dosega stopnjo trajne invalidnosti najmanj v višini 50%.
 • dogovorjeno dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode (bolnišnični dan), če je zavarovanec zaradi nezgode moral ležati v bolnišnici.

 

Prenosi / Datoteke