Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Izplačilo

V primeru nastanka zavarovalnega primera zavarovalnica Wiener Städtische  izplača:

  • dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti, če je zavarovanec zaradi   nezgode umrl.
  • dogovorjeno zavarovalno vsoto za trajno invalidnost, če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100% invalid oziroma odstotek zavarovalne vsote za invalidnost, ki ustreza odstotku delne invalidnosti, če je zavarovanec zaradi nezgode postal delni invalid.Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti med 51% in 90% se izplačilo zavarovalnine podvoji, v primeru 91% invalidnosti ali več pa se izplača 200% zavarovalne vsote.
  • dogovorjeno dnevno nadomestilo, za čas trajanja popolne delovne nezmožnosti opravljanja poklica zavarovanca, za najdlje 365 dni v obdobju dveh let od dneva nezgode, brez karence.
  • doživljenjsko mesečno nezgodno rento, ko nezgoda povzroči trajno invalidnost, ki dosega stopnjo trajne invalidnosti najmanj v višini 50%.
  • dogovorjeno dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode (bolnišnični dan), če je zavarovanec zaradi nezgode moral ležati v bolnišnici.