Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Prijava

Kako pristopiti h kolektivnemu nezgodnemu zavarovanju zavarovalnice Wiener Städtische:

  1. izpolnjena in podpisana pristopna izjava se do 16.12.2016 pošlje na zavarovalnico,
  2. v roku 8 dni od pošiljanja pristopne izjave plačnik nakaže premijo zavarovalnici naTRR št. SI56 3400 0100 0961 503 pri Banki Sparkasse d.d. z 11 mestno številko sklica, ki na zadnjih 8 mestih vsebuje davčno številko plačnika:
    SI00 3 3 3
    davčna številka
  3. začetek zavarovanja je 01. januar 2017 ob 00.00 uri ob pogoju, da je plačana premija,
  4. v primeru pristopa k zavarovanju po 01.01.2017 zavarovalno kritje začne veljati ob 00.00 uri dneva, ki sledi dnevu plačila premije (premija se obračuna v sorazmernem deležu letne premije, vključno z mesecem pristopa  v zavarovanje ter do konca zavarovalnega leta).

Prosimo, da pristopno izjavo pošljete na  naslov:
Wiener Städtische zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani
Poslovalnica Cesta v Kleče 15,1000 Ljubljana

Za dodatne informacije je ga. Zemina Bečić za vas dosegljiva na telefonski številki 01 583 64 07.

Za zavarovanje veljajo:

SN1 Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje
SN3 Posebni pogoji za kolektivno nezgodno zavarovanje
47S Splošni pogoji za nezgodno rentno zavarovanje
SLX Klavzula o trajanju zavarovanja

ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI.

 

Prenosi / Datoteke