Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Prijava

Kako pristopiti h kolektivnemu nezgodnemu zavarovanju zavarovalnice Wiener Städtische po 01.08.2018 in med zavarovalnim letom:

  1. izpolnjena in podpisana pristopna izjava se pošlje na zavarovalnico,
  2. v roku 8 dni od pošiljanja pristopne izjave plačnik nakaže premijo zavarovalnici na
    TRR št. SI56 3400 0100 0961 503 pri Banki Sparkasse d.d. z 11 mestno številko sklica, ki na zadnjih 8 mestih vsebuje davčno številko plačnika:

    SI00 3 3 3
    davčna številka
  3. začetek zavarovanja za novega zavarovanca začne ob 00.00 uri dneva, ki sledi dnevu plačila premije (premija za nove zavarovance se obračuna v dvanajstinah skupne letne premije, vključno z mesecem pristopa v zavarovanje ter do konca zavarovalnega leta).

Prosimo, da pristopno izjavo pošljete na  naslov:
Wiener Städtische zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani
Poslovalnica Cesta v Kleče 15,1000 Ljubljana

Za dodatne informacije je za vas dosegljiva ga. Valentina Cerar na telefonski številki 01 583 64 11.

Za zavarovanje veljajo spodaj navedeni pogoji in klavzule, ki so dostopni na spletni strani zavarovalnice
na povezavi https://www.wienerstaedtische.si/partnerji/odvetniki-nezgoda/.

SN1 Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje
SN3 Posebni pogoji za kolektivno nezgodno zavarovanje
47S Splošni pogoji za nezgodno rentno zavarovanje
SLX Klavzula o trajanju zavarovanja

ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI.

 

Prenosi / Datoteke