Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Pridružite se nam

Z vašim sodelovanjem bomo še uspešnejši!

Wiener Städtische Vienna Insurance Group je vodilna avstrijska zavarovalna skupina v Srednji in Vzhodni Evropi. Naše geslo ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI jemljemo resno in odgovorno, strankam nudimo varnost in zanesljivost močne zavarovalnice z dolgoletno tradicijo.

Nenehno stremimo k novim zmagam in izzivom ter načrtujemo nadaljnjo poslovno rast, zato k sodelovanju vabimo:

ASISTENTA ZA ADMINISTRACIJO IN KNJIGOVODSTVO m/ž

Delo obsega:

 • knjiženje izdanih in prejetih računov, bančnih izpiskov, potnih nalogov, temeljnic,
 • knjiženje plačil premije v premijsko knjigovodstvo,
 • pripravljanje in izvajanje plačilnih nalogov za domača in tuja plačila,
 • usklajevanje kontov glavne knjige,
 • administriranje postopkov izterjave in izračunavanje zamudnih obresti za zakasnela plačila,
 • knjiženje vseh sprememb osnovnih sredstev in izračunavanje amortizacije,
 • komunikacija s strankami v zvezi s transakcijami v premijskem knjigovodstvu, z dobavitelji in z banko,
 • pomoč pri pripravi finančnih poročil in računovodskih izkazov v skladu z računovodskimi standardi ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb,
 • pošiljanje računov, opominov in obvestil strankam in bankam,
 • skrb za primerno hrambo računovodskih knjig in knjigovodske dokumentacije podjetja,
 • ostala dela s področja računovodstva,
 • izvajanje sklepov upravnih organov podjetja v zvezi z uporabo in upravljanjem posameznih sredstev.

Pogoji:

 • vsaj dve leti delovnih izkušenj v računovodstvu,
 • aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom, delo s preglednicami,
 • najmanj zaključeno srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri.

Ostale zahteve:

 • samostojnost in iniciativnost,
 • želja po nenehnem izpopolnjevanju,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • natančnost,
 • nekaznovanost.

Ponujamo:

 • zaposlitev za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • priložnost za strokovno in osebno rast,
 • delo v dinamičnem in spodbudnem okolju.

Kandidati/ke morajo ustrezati vsem zgoraj navedenim pogojem in zahtevam. Nepopolnih prijav oz. ponudb kandidatov/kandidatk, ki ne izpolnjujejo navedenih zahtev, ne bomo obravnavali.

Prijave v slovenskem ter angleškem ali nemškem jeziku nam pošljite po pošti, na naslov WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: Karin.tramte@wienerstaedtische.si najkasneje do 5.08.2018.

 

 

ASISTENTA VODJE PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ (m/ž)

Delo med drugim obsega:

 • pomoč pri pripravi ponudb za industrijska zavarovanja
 • sprejemanje majhnih in srednjih rizikov v zavarovanje
 • vnos zavarovalnih pogodb v sisteme zavarovalnice
 • obdelava in dokumentiranje premoženjskih zavarovanj
 • obdelava in dokumentiranje mednarodnih zavarovalnih pogodb (fronting)
 • izvajanje nadzora nad pravilnostjo vloženih ponudb / pogodb za zavarovanje
 • izvajanje kontrole pravilnosti sprejetih ponudb /pogodb za zavarovanje in pripadajoče dokumentacije
 • statistično obdelovanje sklenjenih zavarovanj (število, premija ter škode)
 • obnavljanje zavarovanih pogodb
 • ugotavljanje kakovosti posameznih zavarovalcev
 • izvajanje odpovedi zavarovanih pogodb
 • raziskovanje zavarovalniškega trga v državi za sklepanje zavarovanj
 • uvajanje novih tržnih poti
 • sodelovanje pri organizaciji in izvajanju usposabljanj novih zavarovalnih zastopnikov / posrednikov
 • sodelovanje pri tržnih aktivnostih, akcijah na trgu in ostalih aktivnostih na področju trženja premoženjskih zavarovanj
 • poročanje o izvajanju aktivnosti nadrejenim
 • ostala dela po navodilih nadrejenega
 • nadzorovanje pravilnosti in zakonitosti opravljanja del s področja trženja
 • razvijanje in pomoč pri razvijanju produktov premoženjskih zavarovanj
 • sodelovanje pri izdelavi letnih planov dela in aktivnosti premoženjskih zavarovanj
 • strokovno usmerjanje in nadziranje izvajanja sklepov ter navodil delodajalcev
 • spremljanje zakonskih in podzakonskih predpisov s področja dela

Pogoji:

 • Najmanj končana V.stopnja izobrazbe ekonomske, tehnične ali druge ustrezne smeri,
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju zavarovalništva na primerljivem delovnem mestu,
 • organiziranost in natančnost,
 • samoiniciativnost,
 • sposobnost za timsko delo,
 • aktivno znanje angleškega jezika (znanje nemškega jezika prednost).

Ostale zahteve:

 • Samostojnost in iniciativnost,
 • prilagodljivost
 • komunikativnost in veselje do timskega dela,
 • želja po nenehnem izpopolnjevanju,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • natančnost,
 • nekaznovanost

Ponujamo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom
 • priložnost za strokovno in osebno rast,
 • delo v dinamičnem in spodbudnem okolju.

Kandidati/ke morajo ustrezati vsem zgoraj navedenim pogojem in zahtevam. Nepopolnih prijav oz. ponudb kandidatov/kandidatk, ki ne izpolnjujejo navedenih zahtev, ne bomo obravnavali.

Prijave v slovenskem ter angleškem ali nemškem jeziku nam pošljite po el.pošti na naslov: karin.tramte@wienerstaedtische.si najkasneje do 31.05.2018