Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Prijava nezgode

 

 

PODATKI O ZAVAROVALCU

 

PODATKI O ZAVAROVANCU


 

PODATKI O NEZGODI

 

ZDRAVSTVENA PRIZADETOST PRED NEZGODO
 

POSLEDICE NEZGODE


 

PRVA ZDRAVNIŠKA POMOČ
Kdaj je bila zahtevana prva zdravniška pomoč?
 

ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI 

NESPOSOBNOST ZA DELO


 

NEZGODA Z MOTORNIM VOZILOM
 

Priloge


Priponke kot so fotografije lahko posredujete na epošto: skode@wienerstaedtische.si (pripišite številko zavarovalne police).

 

 

PODATKI O DRUGIH OBSTOJEČIH NEZGODNIH ALI ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJIH


 

UPRAVIČENEC (v kolikor ni ista oseba kot zavarovanec)


 

NAKAZILO ZAVAROVALNINE

 

Zagotavljam, da so vse navedbe resnične in jamčim za njihovo točnost. Pooblaščam zavarovalnico Wiener Städtische, za vpogled v vse akte, povezane s smrtjo zavarovanca, da jih prepiše ali fotokopira.

Izjavljam, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično.

 

PRILOGE

Priponke kot so fotografije lahko posredujete na epošto: skode@wienerstaedtische.si (pripišite številko zavarovalne police).

 

Zgoraj navedene podatke bo WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group,  Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, uporabila za namen obdelave zavarovalnega primera.

Posredovane osebne podatke bomo varovali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.