Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Prijava škodnega primera odgovornosti zavarovanca

 

Priponke kot so fotografije lahko posredujete na epošto: skode@wienerstaedtische.si (pripišite številko zavarovalne police).

 

Izjavljam, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično.

 

 

Zgoraj navedene podatke bo WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group,  Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, uporabila za namen priprave ponudbe.

Posredovane osebne podatke bomo varovali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.