Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Prijava smrti

 


Priponke kot so fotografije lahko posredujete na epošto: skode@wienerstaedtische.si (pripišite številko zavarovalne police).

 

PODATKI O UPRAVIČENCIH

 

V PRIMERU DA JE DO SMRTI PRIŠLO ZARADI BOLEZNI

 

O PREJŠNJIH BOLEZNIH ZAVAROVANCA MI JE ZNANO NASLEDNJE

 

V PRIMERU, DA JE DO SMRTI PRIŠLO ZARADI NEZGODE

Zagotavljam, da so vse navedbe resnične in jamčim za njihovo točnost. Pooblaščam zavarovalnico Wiener Städtische, za vpogled v vse akte, povezane s smrtjo zavarovanca, da jih prepiše ali fotokopira.

 

Izjavljam, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično.

 

 

*1. IZJAVA ZA PEP

* Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Ožji družinski člani so: a) zakonec ali zunajzakonski partner politično izpostavljene osebe; b) otroci politično izpostavljene osebe in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji; c) starši politično izpostavljene osebe.

Ožji sodelavci so: a) vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo; b) vse fizične osebe, ki so edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

 

**2. IZJAVA O DAVČNEM REZIDENTSTVU SKLADNO S FATCA IN CRS

Bodite pozorni: Indic o davčnem rezidentstvu v tujini je lahko npr. poštni naslov ali naslov stalnega bivališča v tujini, izključno tuja telefonska številka ali tuj c/o naslov, zaposlitev ali bančni račun v tujini, pooblastilo osebe z enim izmed navedenim indicev ipd.. V primeru obstoja enega ali več indicev, ste dolžni sami pridobiti ustrezna potrdila za ugotovitev obstoja davčnega rezidentstva v tujini.

 

 

Zgoraj navedene podatke bo WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group,  Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, uporabila za namen priprave ponudbe.

Posredovane osebne podatke bomo varovali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.