Zahtevek za vključitev klavzule o uskladitvi
na polico življenjskega zavarovanja

Klavzula o uskladitvi vam omogoča, da vaše življenjsko zavarovanje ohranja realno vrednost skozi celotno zavarovalno obdobje in vam s tem zagotavlja osnovni namen, ustvarjanje premoženja in zaščito družine.

S klavzulo o uskladitvi se pri življenjskem zavarovanju za primer smrti in doživetja ter rentnem zavarovanju s tekočim plačevanjem premije, ob poteku posameznega zavarovalnega leta, dogovorjena premija poviša za 4% odstotke. Povišanje zavarovalne vsote oz. dogovorjene rente pa je odvisno od starosti zavarovanca v času povišanja, preostalega časa plačevanja premije in trajanja pogodbe.

S klavzulo o uskladitvi se pri naložbenem življenjskem zavarovanju UFOS FLEXIBEL, ob poteku posameznega zavarovalnega leta, dogovorjena premija poviša za izbrani odstotek. Najnižja vsota za primer smrti pa ostane nespremenjena. Izbirate lahko od 3 % do 10 % letnim povišanjem premije.

S klavzulo o uskladitvi se pri naložbenem življenjskem zavarovanju UFOS PREMIUM, ob poteku posameznega zavarovalnega leta, dogovorjena premija poviša za izbrani odstotek. Najnižja vsota za primer smrti pa ostane nespremenjena. Izbirate lahko od 3 % do 6 % letnim povišanjem premije.

V kolikor se boste odločili za vključitev klavzule o uskladitvi na vašo zavarovalno pogodbo, vas prosimo, da vpišete spodaj navedene podatke:

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja ali rentno zavarovanje
UFOS FLEXIBEL
UFOS PREMIUM

J, . - npr. J,912.345-6Vaše osebne podatke bomo uporabili za namen spremembe sklenjene zavarovalne pogodbe. Zagotavljamo vam varovanje zasebnosti in tajnost vaših osebnih podatkov. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

S potrditvijo spodaj se strinjam, da se bodo zgoraj navedeni podatki posredovali na zavarovalnico in jamčim za pravilnost navedenih podatkov.

Po zgoraj navedeni polici življenjskega zavarovanja, ki jo imam sklenjeno pri Wiener Städtische zavarovalnici, podružnica v Ljubljani, želim, da zavarovalnica ob zavarovalnem letu vključi klavzulo o uskladitvi, v višini (ustrezno izberite):


Po zgoraj navedeni polici življenjskega zavarovanja, ki jo imam sklenjeno pri Wiener Städtische zavarovalnici, podružnica v Ljubljani, želim, da zavarovalnica ob zavarovalnem letu vključi klavzulo o uskladitvi, v višini (ustrezno izberite):


Po zgoraj navedeni polici življenjskega zavarovanja, ki jo imam sklenjeno pri Wiener Städtische zavarovalnici, podružnica v Ljubljani, želim, da zavarovalnica ob zavarovalnem letu vključi klavzulo o uskladitvi, v višini (ustrezno izberite):