Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Izbira naložbe in tabela smrtnosti

United Funds of Success PREMIUM vključuje perspektivne mednarodne vzajemne in investicijske sklade. Izbrani so bili skrbno in v skladu s strogimi merili, glede na:

  • naložbeno strategijo
  • naložbeno tveganje
  • uspešno sledenje referenčnega indeksa
  • mednarodnost razpršenost
  • možnosti donosa.

Na razpolago imate široko izbiro mednarodnih skladov in sicer: sklade denarnega trga, obvezniške sklade, delniške sklade, panožne sklade in druge sklade. Na ta način prepustite upravljanje svojega premoženje usposobljenim strokovnjakom.

Dodatno lahko vlagate tudi v notranji sklad klasičnega življenjskega zavarovanja zavarovalnice Wiener Städtische.

 

Več

Tablice smrtnosti za življenjsko zavarovanje, vezano na enote skladov United Funds of Success PREMIUM

Oznaka tablic smrtnosti: WSTV LVU 2015 UNISEX
Tablice smrtnosti se uporabljajo za izračun prispevka k premiji za kritje nevarnosti smrti. To se izračuna tako, da se 5% vrednosti premoženja pomnoži z verjetnostjo za smrt iz tabele smrtnosti glede na starost zavarovanca in doplačilom za nevarnost smrti v višini 5%.

x – starost qx – verjetnost smrti x – starost qx – verjetnost smrti
0 0,0037096 56 0,0058605
1 0,0002453 57 0,0064838
2 0,0001957 58 0,0071620
3 0,0001516 59 0,0078917
4 0,0001153 60 0,0086660
5 0,0000880 61 0,0094749
6 0,0000729 62 0,0103088
7 0,0000690 63 0,0111646
8 0,0000698 64 0,0120422
9 0,0000709 65 0,0129480
10 0,0000733 66 0,0138976
11 0,0000817 67 0,0149132
12 0,0000983 68 0,0160259
13 0,0001259 69 0,0172709
14 0,0001709 70 0,0186893
15 0,0002330 71 0,0203269
16 0,0003089 72 0,0222333
17 0,0003946 73 0,0244619
18 0,0004819 74 0,0270689
19 0,0005568 75 0,0301137
20 0,0006088 76 0,0336592
21 0,0006333 77 0,0377714
22 0,0006338 78 0,0425192
23 0,0006338 79 0,0479731
24 0,0006338 80 0,0542034
25 0,0006338 81 0,0612792
26 0,0006338 82 0,0692672
27 0,0006345 83 0,0782307
28 0,0006369 84 0,0882282
29 0,0006397 85 0,0993116
30 0,0006431 86 0,1115241
31 0,0006477 87 0,1248986
32 0,0006530 88 0,1394547
33 0,0006592 89 0,1551979
34 0,0006825 90 0,1721173
35 0,0007271 91 0,1901844
36 0,0007754 92 0,2093521
37 0,0008303 93 0,2295545
38 0,0008943 94 0,2507061
39 0,0009691 95 0,2727033
40 0,0010584 96 0,2954253
41 0,0011667 97 0,3187359
42 0,0012952 98 0,3424864
43 0,0014449 99 0,3665184
44 0,0016169 100 0,3921521
45 0,0018128 101 0,4171748
46 0,0020321 102 0,4422025
47 0,0022741 103 0,4670822
48 0,0025402 104 0,4916641
49 0,0028338 105 0,5158039
50 0,0031559 106 0,5393665
51 0,0035079 107 0,5583447
52 0,0038931 108 0,5808221
53 0,0043155 109 0,6029463
54 0,0047799 110 0,6246931
55 0,0052929 111 1,0000000

 

Tablice smrtnosti preteklih cenikov UFOS Premium:

WSTV FLV 2012

* Ker se presežki, ki bodo doseženi v prihodnje, ne dajo natančno predvideti, temeljijo podane vrednosti o pričakovani udeležbi na dobičku (pripisi presežkov, skupna vrednost pripisanih dobičkov, vračila premij itd.) na ocenah, ki temeljijo na sedanjih razmerah. Zato so takšne navedbe neobvezujoče. Dejanska izplačila udeležbe na dobičku, so odvisna samo od presežkov, ki so doseženi v času veljavnosti pogodbe.