Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Vaše prednosti

Izkoristite prednosti, ki vam jih United Funds of Success PREMIUM ponuja:

  • kombinacija življenjskega zavarovanja vezanega na enote skladov in možnost naložbe v notranji sklad zavarovalnice Wiener Städtische.
  • Sami izberite svojo naložbeno strategijo, vrsto naložb in pričakovane donosnosti.
  • Možnost spremembe višine premije (minimalna mesečna premija je 30 EUR), izberete lahko tudi dinamiko  plačevanja.
  • Možna dodatna enkratna vplačila in delna izplačila*.
  • Zaščita dobičkov z »Lock-In« v klasični notranji sklad zavarovalnice Wiener Städtische.
  • Kadarkoli lahko spremenite naložbo z menjavo investicijskih skladov (enkrat mesečno brezplačno).
  • Informacije o vašem naložbenem življenjskem zavarovanju so vam na voljo preko brezplačne telefonske številke 080 12 68

Z mesečnim plačevanjem premije imate dodatno prednost učinka povprečnega stroška. Učinek povprečnega stroška temelji na rednem vlaganju enakih zneskov (vaša mesečna premija) v dan vrednostni papir. Na ta način je možno doseči ugodno povprečno vrednost nakupne cene enote premoženja danega vrednostnega papirja.

 

Več

Možnost izbire Rentne klavzule

V primeru doživetja se lahko namesto izplačila kapitala odločite za izplačevanje rente. Višina rente se izračuna ob začetku izplačevanja rente z upoštevanjem takrat veljavnega cenika (tablice smrtnosti in obrestna mera), ki velja za rentno zavarovanje. V kombinaciji z Rentno klavzulo zavarovalnica pri izračunu rente jamči uporabo trenutnih rentnih tablic AVOE 2005 R unisex.

Po dvigu kapitala ali spremembi premije mora preostala odkupna pogodbe znašati najmanj 3.000,- evrov. V primeru dviga kapitala pred potekom 10 let od sklenitve pogodbe je potrebno obračunati in plačati vse predpisane davke.