Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Vprašalnik 1•2•3

Niste označili vseh polj. Prosim, obkljukajte manjkajoče...

1. ODNOS DO TVEGANJA
a) Kako trenutno varčujete?
Samo v banki
Sklenjeno imam tudi klasično življenjsko zavarovanje in/ali dodatno pokojninsko zavarovanje
Imam tudi vzajemne sklade in/ali delnice
b) Kaj je za vas pomembno pri izbiri denarne naložbe?
Varnost donosa ob čim nižjem tveganju
Izkoriščanje priložnosti za donos ob zmernem tveganju
Kolikor mogooče visok donos, tudi ob zavestno visokem tveganju
2. TIP VLAGATELJA
a) Po plačilu vseh stroškov vam vsak mesec v povprečju ostane naslednji znesek
(za nepredvidene nakupe, varčevanje in drugo):
manj kot 50 EUR
od 50 do 100 EUR
več kot 100 EUR
b) V prihodnjih 10-tih letih se bo znesek, ki vam bo ostal vsak mesec na voljo, predvidoma:
povečeval (npr. večja plača ob nižjih izdatkih, odplačani krediti, osamosvojitev otrok)
zmanjševal (npr. ustvarjanje družine, reševanje stanovanjskega problema, upokojitev)
ostal približno enak
3. ANGAŽMA VLAGATELJA
a) Ali ste pripravljeni samo spremljati svoje premoženje ali se želite med trajanjem zavarovanja
tudi odločati o spremembah portfelja?
NE, razporeditev naložb v portfelju želim prepustiti strokovnjakom
DA, o svojem portfelju (izbiri in razporeditvi skladov) se želim odločati sam
b) Za kakšno dobo nameravate investirati sredstva?
min. 10 let
15 let in več