Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Dodatno nezgodno zavarovanje

K osnovnemu zavarovanju s konstantno zavarovalno vsoto je možno skleniti dodatno zavarovanje za:

 

Nezgodno smrt


Če zavarovanec umre zaradi posledic nezgode, se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti.

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt je enaka kot zavarovalna vsota za življenjsko zavarovanje.

Možno je skleniti tudi dva- ali trikratnik osnovne zavarovalne vsote.

 

Trajno invalidnost zaradi nezgode

V primeru, da nezgoda povzroči delno ali popolno invalidnost zavarovanca, zavarovalnica izplača zavarovalnino, ki ustreza stopnji nastale invalidnosti.

Če skupni odstotek invalidnosti znaša več kot 50%, se za vsak odstotek invalidnosti nad 50% prizna dvakratni odstotek zneska za izračun zavarovalnine.

V primeru 100% invalidnosti se izplača 150% osnovne zavarovalne vsote za trajno invalidnost zaradi nezgode.

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt je enaka kot zavarovalna vsota za življenjsko zavarovanje.

Možno je skleniti tudi dva- ali trikratnik osnovne zavarovalne vsote.

 

4S6 Posebni pogoji za dodatno nezgodno zavarovanje