Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Primeri izračunov za življenjsko zavarovanje za osebo staro 25 let

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

Trajanje zavarovanja Mesečna premija Zajamčena zavarovalna vsota Pričakovano izplačilo ob doživetju
25 let 50 EUR 14.020,00 EUR 17.880,00 EUR*

* (Izračun z udeležbo pri dobičku ob predvidenih 2,5% skupnih obrestih.)

Življenjsko zavarovanje za primer smrti z enako zavarovalno vsoto v obdobju trajanja zavarovanja – Nekadilec

Trajanje zavarovanja Zavarovalna vsota za primer smrti Letna premija Bonusna premija Letna premija za plačilo
20 let 70.000 EUR 132,00 EUR -66,00 EUR 66,00 EUR

Življenjsko zavarovanje za primer smrti z enako zavarovalno vsoto v obdobju trajanja zavarovanja – Kadilec

Trajanje zavarovanja Zavarovalna vsota za primer smrti Letna premija Bonusna premija Letna premija za plačilo
20 let 70.000 EUR 193,00 EUR -96,50 EUR 96,50 EUR

Rentno zavarovanje s tekočim plačevanjem premije – določeno obdobje izplačevanja 20 let*

* Zavarovalec lahko izbira med različnimi možnostmi obdobja izplačevanja rente, vključno z doživljenjskim izplačevanjem.

Čas vplačevanja premije Mesečna premija Starost ob začetku izplačevanja rente Zajamčena mesečna renta Pričakovana mesečna renta z dobičkom
40 let 50 EUR 65 let 110,32 EUR
185,18EUR**
Kapitalska garancija: vračilo vplačanih premij v primeru smrti zavarovane osebe pred začetkom izplačevanja rente in vračilo neporabljenega kapitala v primeru smrti zavarovane osebe v času izplačevanja rente.

**(Izračun z udeležbo pri dobičku ob predvidenih 2,5% skupnih obrestih.)

Prosimo, da upoštevate tudi naslednje: Ker se presežki, ki bodo doseženi v prihodnje, ne dajo natančno predvideti, temeljijo podane vrednosti o pričakovani udeležbi na dobičku (pripisi presežkov, skupna vrednost pripisanih dobičkov, vračila premij, itd.) oz. premijskem bonusu na ocenah, ki temeljijo na sedanjih razmerah. Zato so takšne navedbe neobvezujoče. Dejanska izplačila udeležbe na dobičku oz. premijskem bonusu so odvisna samo od presežkov, ki so bili doseženi v času veljavnosti pogodbe.
Obrestovanje ne velja za celotno premijo, temveč le za tako imenovano varčevalno premijo. Varčevalna premija je tisti del premije, ki ne vsebuje davkov, prispevka za kritje nevarnosti smrti (riziko premija) ter stroškov.

Naložbeno življenjsko zavarovanje United Funds of Success PREMIUM

Več informacij o Življenjskem zavarovanju, vezanem na enote skladov z možnostjo naložbe v notranji sklad klasičnega življenjskega zavarovanja zavarovalnice Wiener Städtische >>

 

Starost: 25 let Vsota vplačanih premij: 17.400,00 EUR
Doba vplačevanja: 30 let Vrednost premoženja po 30 letih: 52.392,00 EUR*
Mesečna premija: 50 EUR Zav. vsota za primer smrti: 105% vrednosti premoženja

*(Izračun ob 8% predvidenem letnem donosu skladov.)

Prosimo, da upoštevate tudi naslednje: Navedene vrednosti izplačil temeljijo na predpostavki enakomerne rasti vrednosti naložb varčevalnega dela premije. Služijo izključno informativnemu namenu. Iz njih ni mogoče izpeljati dosedanjih ali prihodnjih rasti vrednosti. Dejanska izplačila so lahko višja ali nižja od navedenih vrednosti. Na razvoj vrednosti enot skladov vpliva več dejavnikov, kot npr. razvoj finančnih trgov, izbira skladov, obrestne mere, stopnja inflacije, valutna razmerja in naložbene odločitve upravljavcev skladov.

Življenjsko zavarovanje Multi Protect

Trajanje zavarovanja Mesečna premija Renta, ki se izplačuje 12-krat letno za čas trajanja bolezni največ do 65. leta starosti Pri rakavem obolenju (maligni tumor/benigni možganski tumor) Bonusna premija Premija za plačilo
40 let 64,20 EUR 1.000,00 EUR 36.000,00 EUR 32,10 EUR 32,10 EUR