Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Izplačilo zavarovalnine v obliki rente

Zavarovalec lahko ob doživetju namesto izplačila v enkratnem znesku izbere izplačevanje rente.

Določite lahko poljuben začetek izplačevanja rente, ne glede na upokojitveno starost. Če želite prejemati rento od dneva upokojitve, je mogoče dogovoriti tudi kasnejši datum začetka izplačevanja rente.

Rento lahko prejemate doživljenjsko ali za določeno obdobje.

V primeru smrti zavarovanca v času izplačevanja rente, pa je zagotovljeno izplačilo neporabljenega dela rentnega kapitala upravičencem.