Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Obdavčitev življenjskih zavarovanj

Davek od prometa zavarovalnih poslov
Po Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov se davka od zavarovalnih poslov ne plačuje od premije osebnih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let.
Davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja
Dohodek iz življenjskega zavarovanja v skladu z Zakonom o dohodnini ni obdavčen v primeru:

  • doživetja, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba ter zavarovalna doba ni krajša od 10-ih let,
  • smrti zavarovane osebe.