Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Obdavčitev rentnih zavarovanj

Davek od prometa zavarovalnih poslov
Po Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov se davka od zavarovalnih poslov ne
plačuje od življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe
desetih let.

Davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja

Davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja je razlika med prejetim izplačilom in
vplačilom. Vrednost vplačila se v primeru obročnih vplačil določi kot seštevek vseh obročnih
vplačil. Če izplačilo ni prejeto v enkratnem znesku, temveč obročno, se vplačilo
oziroma seštevek vseh obročnih vplačil porazdeli enakomerno med obdobja izplačevanja
obročnih izplačil. Če celotno obdobje izplačevanja obročnih izplačil v pogodbi o življenjskem
zavarovanju ni določeno, se kot celotno obdobje izplačevanja obročnih izplačil upošteva
razlika med zavezančevo starostjo v času, ko prvič prejme obročno izplačilo, in pričakovano
življenjsko dobo zavezanca, ki se določi glede na podatek Statističnega urada Republike
Slovenije o pričakovanem trajanju življenja ob rojstvu v Sloveniji in sicer kot povprečje
pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu moškega in ženske. (86. člen ZDoh-2).

Dohodek iz življenjskega zavarovanja v skladu z Zakonom o dohodnini ni obdavčen v primeru:

  • doživetja, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba ter zavarovalna doba ni krajša od 10-ih let,
  • smrti zavarovane osebe.