Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Skupina Vienna Insurance Group

 

O nas:

 

Uradna stran skupine VIG: www.vig.com

 

VIENNA INSURANCE GROUP

Skupina Vienna Insurance Group (VIG) je že več let vodilna zavarovalniška skupina v Avstriji ter Srednji in Vzhodni Evropi. Približno 23.000 zaposlenih v 50 podjetjih skupine je v letu 2013 v 24 državah ustvarilo za približno 9,2 mrd. EUR prometa v premijah. Kot vodilna družba na svojih ključnih trgih Vienna Insurance Group svojim strankam nudi izjemen portfelj produktov in storitev zavarovanja na vseh področjih življenjskih in premoženjskih zavarovanj.

Doma tako v Avstriji kot tudi v Srednji in Vzhodni Evropi

V svoji dolgi, s tradicijo prežeti zgodovini obstoja – korenine družbe segajo v leto 1842, ko je bila ustanovljena v Avstriji – je skupina VIG uspešno premagovala zgodovinske izzive in pogosto utirala pot drugim. Tako je bilo tudi leta 1990, ko je Wiener Städtische kot ena prvih zahodnoevropskih zavarovalnic prepoznala izjemne možnosti za rast v Srednji in Vzhodni Evropi in tvegala z vstopom na trg nekdanje Češkoslovaške. S tem je postavila temelje za nadaljnjo širitev: na Madžarsko leta 1996, na Poljsko leta 1998, na Hrvaško leta 1999, v Romunijo leta 2001, v Slovenijo leta 2004 – če naštejemo le nekaj primerov. Skupina VIG sedaj posluje na 24 trgih in je ponosna na široko geografsko pokritost.

Prvi na svojih ključnih trgih

Poleg Avstrije so ključni trgi skupine VIG Češka republika, Slovaška, Poljska, Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Srbija in Ukrajina. Z 18-odstotnim tržnim deležem je skupina VIG vodilna zavarovalnica na teh trgih, pri čemer si ves čas prizadeva, da bi še bolj utrdila svoj položaj.
V letu 2013 je bila več kot polovica prometa v premijah ustvarjena na trgih Srednje in Vzhodne Evrope, kar je prepričljiv dokaz uspešne širitvene strategije skupine VIG.. To velja še toliko bolj, ker bo zaradi procesov gospodarskih sprememb v Srednji in Vzhodni Evropi in povečevanja povpraševanja po zavarovalniškem kritju, ki ga te spremembe prinašajo, ta regija vse bolj pomembna.
Pozavarovalnica VIG RE, ki jo je skupina VIG ustanovila leta 2008, ima sedež v Češki republiki, kar dokazuje, kako pomembno vlogo za skupino VIG ima rast trgov Srednje in Vzhodne Evrope.

24 trgov in en sam cilj: nadaljevanje skupnega uspeha

Navkljub veliki raznolikosti strank in pogojev poslovanja na posameznih trgih ima skupina VIG povsod enak cilj: nadaljevati uspešno poslovanje z zagotavljanjem najboljšega zavarovalnega kritja svojim strankam. To je cilj, ki mu skupina VIG pristopa zelo odgovorno, in vsa podjetja v skupini so popolnoma predana njegovemu uresničevanju na podlagi strokovnih, v prihodnost usmerjenih svetovalnih storitev in prilagodljivega produktnega portfelja. Široka mreža storitvenih poslovalnic in raznolike distribucijske poti omogočajo skupini, da strankam nudi ustrezno dostopnost. Hkrati pa se skupina zanaša na uveljavljene regionalne znamke, ki so bile vključene pod okrilje skupine Vienna Insurance Group, ne da bi izgubile lastno identiteto ali svoje prednosti. Prav zaradi prednosti in značilnosti teh podjetij je skupina VIG tako trdno povezana družina.

Stabilnost, ki temelji na povezovanju vrednot in osredotočanju na ključne kompetence

Vienna Insurance Group je napredna zavarovalnica, ki dobro pozna vsa poslovna tveganja. Njene aktivnosti so osredotočene na njeno osrednje področje poslovanja – zavarovalništvo. Vendar pa Vienna Insurance Group svojim strankam nudi mnoge različne oblike varnosti. Varnost v obliki zanesljivosti, poštenosti in solidarnosti je naša prednostna naloga pri poslovanju s poslovnimi partnerji, zaposlenimi in delničarji. Etične vrednote, kot so iskrenost, načelnost, vodilna kakovost tako na pomembnih kot tudi na manj pomembnih področjih, raznolikost, enake priložnosti in prilagajanje strankam, so temelj vseh naših poslovnih odločitev.

Pravilnosti tovrstnega pristopa ne potrjuje le neprekinjena vzdržna rast, temveč tudi naša odlična kreditna sposobnost. Junija 2013 je bonitetna agencija Standard & Poor’s potrdila svojo oceno A+ s stabilno napovedjo, s čimer je skupina VIG postala najvišje uvrščeno podjetje po indeksu ATX za vodilna podjetja, ki kotirajo na dunajski borzi.

VIG in Erste Group – močna partnerja

Leta 2008 sta dve vodilni družbi na področju finančnih storitev v Srednji in Vzhodni Evropi, skupini VIG in Erste Group, sklenili partnerstvo, da bi okrepili svoje poslovanje z medsebojnim sodelovanjem. Tako sta skupini sklenili dolgoročno partnerstvo, ki koristi obema družbama: poslovalnice skupine Erste Group tržijo zavarovalniške produkte skupine VIG, v zameno pa skupina VIG nudi bančne storitve skupine Erste Group.

Trden položaj na borzi, dolgoročen lastnik večinskega deleža

Delnice skupine VIG kotirajo na dunajski borzi od leta 1994. Tržna vrednost družbe je ob koncu leta 2013 znašala več kot 4,6 mrd. EUR in se uvršča med najvišje na borzi. Delnice družbe od leta 2008 kotirajo tudi na praški borzi, kar je dodaten dokaz, kako pomembna je za skupino Srednja in Vzhodna Evropa.
Približno 70 odstotkov delnic družbe VIG ima v lasti družba Wiener Städtische Versicherungsverein, ki je stabilen večinski lastnik z dolgoročnimi cilji. Preostale delnice so v lasti različnih vlagateljev.

Močna ekipa, privlačen delodajalec

»Naš uspeh temelji na ljudeh« je vodilo, ki poleg tega, da služi kot temelj poslovnega uspeha skupine VIG, usmerja tudi način vodenja zaposlenih in tako ustvarja privlačno zaposlitveno okolje. Skupina VIG razvija in podpira strokovno znanje približno 23.000 zaposlenih in njihovo pripravljenost, da se vedno potrudijo po svojih zmožnostih. Prepoznavanje in razvoj sposobnosti, ki jih vsak posamezni zaposleni prispeva k veliki družini skupine VIG, je ključnega pomena, zato skupina izvaja raznolika usposabljanja in zaposlenim nudi priložnosti za usposabljanje na najvišjem nivoju ter programe mednarodnih izmenjav in mednarodnega sodelovanja.
Podrobne informacije o skupini VIG so na voljo na spletni strani www.vig.com in v letnem poročilu skupine VIG.