Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletne strani ob priklicu shranijo na računalnik obiskovalca in vključujejo informacije o uporabniku in spletni strani. Piškotki lahko služijo za različne namene. Najpogosteje se uporabljajo za ponovno prepoznavo obiskovalk in obiskovalcev, piškotke pa uporabljajo tudi nakupovalne košarice spletnih trgovin.*

Zakaj uporabljamo piškotke?

Da vam lahko nudimo individualizirane in prijazne storitve spletne strani in jih izboljšujemo, zbiramo in shranjujemo informacije o tem, na kakšen način uporabljate našo ponudbo. Piškotke uporabljamo na primer za analizo vedenja gostov na naši spletni strani, za individualizacijo strani in da obiskovalkam in obiskovalcem omogočimo, da ostanejo v času obiska prijavljeni. To je mogoče z uporabo majhnih besedilnih datotek (piškotkov), ki se nahajajo na vašem računalniku. Ti piškotki so popolnoma varni in ne vsebujejo občutljivih informacij.

Katere vrste piškotkov uporablja Wiener Städtische?

Uporabljamo dve vrsti piškotkov – sejne in trajne piškotke.

  • Sejni piškotki ostanejo shranjeni samo tako dolgo, dokler ne zaprete vašega brskalnika. Nato se piškotki samodejno odstranijo z vašega računalnika.
    Sejni piškotki se uporabljajo pri spletnem sklepanju zavarovanja, prijavah in na straneh svetovalcev.
  • Trajni piškotki ostanejo shranjeni na vašem računalniku, odvisno od tega, kakšne časovne nastavitve so specificirane v piškotkih. Ti piškotki se ne izbrišejo, ko zaprete brskalnik, temveč po preteku nastavljenega časa. Ti piškotki se aktivirajo vedno, ko obiščete našo spletno stran.
    Trajni piškotki: Potrditev na vrhu strani – shranjena ostane eno leto.

Piškotki, ki jih najpogosteje uporabljamo, so sejni piškotki, ker gre v tem primeru za najmanj moteč tip piškotkov. Ti piškotki vsebujejo vrsto podatkov, ali omogočajo, da ostanete med obiskom naše spletne strani prijavljeni. Sejne piškotke uporabljamo, da vam zagotovimo dobro uporabniško izkušnjo, ko obiščete našo spletno stran.

Na naši spletni strani uporabljamo le malo trajnih piškotkov. Uporabljeni piškotki služijo pretežno za analitične namene. Te piškotke uporabljamo za ponazoritev, katere strani so bile obiskane in koliko uporabnikov je obiskalo našo spletno stran, ter za analizo splošnega uporabniškega vedenja na naši strani.

Kakšno korist imate od piškotkov?

Piškotki so lahko za vas zelo koristni, ker vam v primeru, da določeno spletno stran obiščete večkrat, omogočajo bolj prijazno uporabo spletne strani. Če za več obiskov spletne strani uporabljate isto napravo in isti brskalnik, lahko obiskana spletna stran prikazane vsebine prilagodi vašim zanimanjem in potrebam.

Kaj se zgodi, če piškotkov ne sprejmem?

Z zavrnitvijo piškotkov vplivate na funkcionalnost naše spletne strani. Zato se lahko zgodi, da ne boste mogli uporabiti vseh funkcij in storitev.

Brskalniki računalnikov, pametnih telefonov ali drugih naprav, ki omogočajo uporabo spleta, so običajno nastavljeni tako, da sprejemajo piškotke. Če na tej ali drugi spletni strani ne želite uporabljati piškotkov, lahko to ustrezno nastavite v vašem brskalniku. V ta namen uporabite funkcijo pomoči vašega brskalnika.

Nadaljnje informacije o uporabi piškotkov najdete na http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&s=51778ngg