Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Pritožbeni postopek

Pri Wiener Städtische zavarovalnici si prizadevamo za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj, zato smo vzpostavili interni postopek za reševanje pritožb.

Izvajamo ga v skladu z Pravilnikom o internem pritožbenem postopku.

V primeru, da z odločitvijo zavarovalnice v pritožbenem postopku ne boste zadovoljni, ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu, lahko predlagate nadaljevanje postopka v skladu s vzpostavljeno shemo izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in potrošniki pri Slovenskem zavarovalnem združenju (mediacijski center), Železna cesta 14, 1001 Ljubljana, tel: +386 1 3009381, elektronski naslov za pritožbe: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov: http://www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov/